Την Τετάρτη 15/3/2017 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων ΟΣΔΕ 2017.

Οι δικαιούχοι παραγωγοί καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με το γραφείο μας για να κλείσουν ραντεβού, στα τηλέφωνα

26410 57007, 26410 56900.

Δε χρειάζεται να πάει ο παραγωγός την τελευταία στιγμή να κάνει τη δήλωσή του!

Αποφεύγει τα άγχη και την πίεση των προθεσμιών!

 

 

Γραφείο ΟΣΔΕ

Αγρίνιο: Μακρή 11, β΄όροφος

Τηλ.: 26410 57007, 26410 56900 Fax: 26410 39857

Email: info@karvelasosde.gr